Erick Vallejo

, Mexico

Overall Season Results

YearClassOverallPoints
2006SX 2446
2005250SX 2157
2004250SX 1959
2003125MX 513
2003250SX 3516
2003125ESX 872
2002125WSX 1746
2002125ESX 431
2001125MX 551
2001125WSX 1353
2000125WSX 1641
1999125WSX 1078
1999125MX 4312
1998125ESX 1839
1998125WSX 1831
1998125MX 455
1997125ESX 309
1997125WSX 1929
1996125WSX 297