Doug Stone

Kansas City , MO

Overall Season Results

YearClassOverallPoints
1999250SX 2912
1996250MX 4114
1995250SX 378
1995125ESX 2223
1995250MX 593
1994125ESX 2221
1993125ESX 2426
1992125ESX 453