Who has the best odds of a Daytona win?

Who has the best odds of a Daytona win?

Ryan Villopoto4373 votes - 45.8%

Ryan Dungey1011 votes - 10.6%

James Stewart2159 votes - 22.6%

Justin Barcia1104 votes - 11.6%

Ken Roczen578 votes - 6%

Blake Wharton31 votes - 0.3%

Blake Baggett 91 votes - 1%

Darryn Durham119 votes - 1.2%

Justin Bogle90 votes - 0.9%