Racer X Poll

Who will win the first AMA East Supercross Lites round next week in Houston?

Brandon Jesseman6 votes - 2.5%

Martin Davalos4 votes - 1.7%

Austin Stroupe42 votes - 17.4%

Christophe Pourcel143 votes - 59.1%

Blake Wharton10 votes - 4.1%

Brett Metcalfe15 votes - 6.2%

Nico Izzi18 votes - 7.4%

Matt Goerke2 votes - 0.8%

Wil Hahn2 votes - 0.8%