AMA Toyota MX Laps Led

|

High Point

AMA MOTOCROSS
James Stewart (Kaw) – 31
Mike Alessi (Suz) - 1

Series total:
James Stewart – 119
Mike Alessi – 9

AMA MOTOCROSS LITES
Ryan Villopoto (Kaw) – 30
Martin Davalos (KTM) – 1

Series total:
Ryan Villopoto – 100
Jason Lawrence – 14
Austin Stroupe – 9
Ryan Dungey – 2
Ryan Sipes – 1
Martin Davalos - 1