Kelly Smith

Ludington , MI

Overall Season Results

YearClassOverallPoints
2012SX LITES E 343
2010SX LITES E 317
2008SX 3118
2007MX LITES 3132
2007SX LITES E 1452
2006MX LITES 18109
2006SX LITES E 681
2005125MX 13154
2005125ESX 596
2004125ESX 785
2004125MX 13186
2003125ESX 4105
2003125MX 9190
2002125ESX 1070
2002125MX 2564
2001125MX 14161
2001125ESX 682
2001250SX 431
2000125ESX 973
2000250SX 386
2000125MX 15156
1999125ESX 1066
1999250SX 391
1999125MX 18109
1998125ESX 3014
1998125MX 3326
1998250MX 528
1997250MX 681