Jacob W Martin

Oklahoma City , OK

Overall Season Results

YearClassOverallPoints
2005125WSX 344
2004250SX 432
2003125WSX 375
2003125ESX 317
2002125ESX 363
2001125MX 504
1999125WSX 3011
1999125ESX 346
1998125WSX 333