Brian Stone

Kansas City, MO

Overall Season Results

YearClassOverallPoints
2001250MX 486
2001125WSX 375
2001250SX 365
2000250SX 396
2000250MX 551
2000125ESX 362
1999125WSX 339
1999250SX 337
1999125ESX 2122
1998250MX 3915
1997250MX 583
1997250SX 484
1996125ESX 345