Brian Stone

Kansas City , MO

Overall Season Results

YearClassOverallPoints
2001250MX 486
2001125WSX 375
2001250SX 365
2000250SX 396
2000250MX 551
2000125ESX 362
1999125WSX 339
1999250SX 337
1999125ESX 2122
1998250MX 3915
1997250MX 583
1997250SX 484
1996125ESX 345