AMA Toyota MX Laps Led

|

Freestone County Raceway

AMA MOTOCROSS
James Stewart (Kaw) – 26
Mike Alessi (Suz) – 8

Series total:
James Stewart – 88
Mike Alessi - 8


AMA MOTOCROSS LITES
Ryan Villopoto (Kaw) – 27
Austin Stroupe (Kaw) – 5
Ryan Sipes (KTM) – 1
Ryan Dungey (Suz) – 1

Series total:
Ryan Villopoto – 70
Jason Lawrence – 14
Austin Stroupe – 9
Ryan Dungey – 2
Ryan Sipes - 1